Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 tập 1, 2 được soạn theo chuẩn kiến thức và kỹ năng và kỹ năng công tác dạy dỗ đái học tập của Sở giáo dục và Đào tạo góp những em học sinh lớp 1 bắt đầu làm cho thân quen với chữ viết một phương pháp dễ hiểu độc nhất vô nhị.

Bạn đang xem:


Sách Tiếng Việt Lớp 1 là sách giáo khoa cơ bản được soạn theo chương trình vày Bộ Giáo Dục Đào Tạo ban hành. Sau phần học tập vần là phần Luyện tập tổng phù hợp theo công ty điểm (bên ngôi trường, gia đình, vạn vật thiên nhiên – đất nước, công ty ngôi trường,..). Mỗi nhà điểm gồm những phân môn: tập phát âm, tập viết, chính tả và đề cập cthị xã.

Xem thêm: Mẫu Bàn Giao Công Việc Mới Nhất 2022, Mẫu Bàn Giao Công Việc Mới Nhất Năm 2021

Đan xen những bài học kinh nghiệm là những bài ôn tập góp các em học viên củng cầm cố cùng kiểm soát lại kiến thức và kỹ năng sẽ học tập.

Ngoài chữ viết, tập sách còn có các hình hình họa minh họa xinh tươi tất cả Color tươi đẹp hỗ trợ cho vấn đề học tập trở phải tiện lợi với thú vui hơn.

Mục lục:

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Tập 1

Bài 1. eBài 2. bBài 3. không lốt, lốt sắcBài 4. lốt hỏi, vệt nặngBài 5. dấu huyền, lốt ngãBài 6. be, btrần, bé, bẻ, bẽ, bẹBài 7. ê, vBài 8. l, hBài 9. o, cBài 10. ô, ơBài 11. Ôn tậpBài 12. i, aBài 13. n, mBài 14. d, đBài 15. t, thBài 16. Ôn tậpBài 17. u, ưBài 18. x, chBài 19. s, rBài đôi mươi. k, khBài 21. Ôn tậpBài 22. p-ph, nhBài 23. g, ghBài 24. q-qu, giBài 25. ng, nghBài 26. y, trBài 27. Ôn tậpBài 28. Chữ thường. Chữ hoaBài 29. iaBài 30. ua, ưaBài 31. Ôn tậpBài 32. oi, aiBài 33. ôi, ơiBài 34. ui, ưiBài 35. uôi, ươiBài 36. ay, â-âyBài 37. Ôn tậpBài 38. eo, aoBài 39. au, âuBài 40. iu, êuBài 41. iêu, yêuBài 42. ưu, ươuBài 43. Ôn tậpBài 44. on, anBài 45. ân, ă-ănBài 46. ôn, ơnBài 47. en, ênBài 48. in, unBài 49. iên, yênBài 50. uôn, ươnBài 51. Ôn tậpBài 52. ong, ôngBài 53. ăng, ângBài 54. ung, ưngBài 55. eng, iêngBài 56. uông, ươngBài 57. ang, anhBài 58. inch, ênhBài 59. Ôn tậpBài 60. om, amBài 61. ăm, âmBài 62. ôm, ơmBài 63. em, êmBài 64. yên, umBài 65. iêm, yêmBài 66. uôm, ươmBài 67. Ôn tậpBài 68. ot, atBài 69. ăt, âtBài 70. ôt, ơtBài 71. et, êtBài 72. ut, ưtBài 73. it, iêtBài 74. uôt, ươtBài 75. Ôn tậpBài 76. oc, acBài 77. ăc, âcBài 78. uc, ưcBài 79. ôc, uôcBài 80. iêc, ươcBài 81. achBài 82. ich, êchBài 83. Ôn tập

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2

Bài 84. op, apBài 85. ăp, âpBài 86. ôp, ơpBài 87. ep, êpBài 88. ip, upBài 89. iêp, ươpBài 90. Ôn tậpBài 91. oa, oeBài 92. oai phong, oayBài 93. oan, oănBài 94. oang, oăngBài 95. oanh, oachBài 96. oat, oătBài 97. Ôn tậpBài 98. uê, uyBài 99. uơ, uyaBài 100. uân, uyênBài 101. uât, uyêtBài 102. uynh, uychBài 103. Ôn tậpTuần 1. CHỦ ĐIỂM NHÀ TRƯỜNGTuần 2. CHỦ ĐIỂM GIA ĐÌNHTuần 3. CHỦ ĐIỂM THIÊN NHIÊN – ĐẤT NƯỚCTuần 4. CHỦ ĐIỂM NHÀ TRƯỜNGTuần 5. CHỦ ĐIỂM GIA ĐÌNHTuần 6. CHỦ ĐIỂM THIÊN NHIÊN – ĐẤT NƯỚCTuần 7. CHỦ ĐIỂM NHÀ TRƯỜNGTuần 8. CHỦ ĐIỂM GIA ĐÌNHTuần 9. CHỦ ĐIỂM THIÊN NHIÊN – ĐẤT NƯỚCTuần 10. CHỦ ĐIỂM NHÀ TRƯỜNGTuần 11. CHỦ ĐIỂM GIA ĐÌNHTuần 12. CHỦ ĐIỂM THIÊN NHIÊN – ĐẤT NƯỚCTuần 13. ÔN TẬPhường. – KIỂM TRA