Thông Tư 44/2017/Tt-Btc

Thông tư 44/2017/TT-BTC cách thức form giá bán tính thuế tài nguyên ổn so với hầu như loại tài nguyên gồm tính chất đồ lý với nguyên tố hóa học giống như nhau.

Bạn đang xem: Thông tư 44/2017/tt-btc


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 44/2017/TT-BTC

TP Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NHÓM, LOẠI TÀINGUYÊN CÓ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA GIỐNG NHAU

Cnạp năng lượng cứ Luật Thuế tài ngulặng số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 1một năm 2009;

Cnạp năng lượng cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày đôi mươi mon 6 thời điểm năm 2012 cùng các vnạp năng lượng bạn dạng chỉ dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 mon 1hai năm năm ngoái củaỦy ban thường xuyên vụ Quốc hội về vấn đề phát hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 củanhà nước hình thức chi tiết cùng khuyên bảo thực hiện một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn uống cđọng Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. ngày 12 mon 0hai năm năm ngoái củanhà nước giải đáp thực hiện Luật sửa thay đổi, xẻ sungmột số trong những điều của các Luật Thuế với sửa đổi, bổ sung một trong những điều củanhững Nghị định về thuế;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP.. ngày 23 tháng 12 năm 2013 củaChính phủ giải pháp tính năng, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ cùng cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ Tàichính;

Theo ý kiến đề nghị của Tổng cục trưởng Tổngviên Thuế,

Sở trưởng Sở Tài chính ban hànhThông bốn chế độ size giá bán tính thuế tài ngulặng so với team, một số loại tài nguyêngồm đặc điểm lý, hóa như thể nhau như sau:

Chương thơm I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

2. Các đội, loại tài nguyên ổn khôngvẻ ngoài size giá chỉ tính thuế tài ngulặng trên Thông tứ này gồm:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ssống Tài ngulặng và Môi ngôi trường, SởTài bao gồm và cơ quan thuế các cung cấp.

2. Tổ chức, cá thể không giống gồm liênquan liêu.

Điều 3. Giải mê thích từ bỏ ngữ

1. Nhóm, các loại tài nguim gồm tính chấtlý, hóa như là nhau: Là đều tài nguim có tên Call, điểm lưu ý, tính năng, đặc điểm đồ gia dụng lý, nguyên tố hóa học tương tự nhau.

2. Khung giá chỉ tính thuế tài nguyên: Làgiá chỉ tính thuế tài nguyên buổi tối nhiều và tối tgọi so với team, một số loại tài ngulặng cóđặc điểm lý, hóa kiểu như nhau.

3. Bảng giá bán tính thuế tài nguyên: Làgiá tính thuế tài nguyên nhân Ủy ban dân chúng tỉnh giấc, thị trấn trực thuộcTrung ương (tiếp sau đây Call là Ủy ban dân chúng cung cấp tỉnh) ban hành, phù hợp vớiKhung giá chỉ tính thuế tài ngulặng của Bộ Tài chính.

Chương thơm II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Khung giá bán tính thuế tài nguyên

1. Bộ Tài thiết yếu phát hành kèm theoThông tư này khung giá chỉ tính thuế tài nguim so với đội, nhiều loại tài nguim cóđặc thù lý, hóa tương đương nhau, gồm:

a) Khung giá bán tính thuế tài nguim đốivới khoáng sản kim loại (Prúc lục I);

b) Khung giá bán tính thuế tài nguim đốicùng với khoáng sản không kim loại (Prúc lục II);

c) Khung giá chỉ tính thuế tài ngulặng đốivới thành phầm của rừng tự nhiên và thoải mái (Phú lục III);

d) Khung giá tính thuế tài nguyên đốivới thủy hải sản tự nhiên và thoải mái (Prúc lục IV);

đ) Khung giá bán tính thuế tài ngulặng đốicùng với nước vạn vật thiên nhiên (Prúc lục V);

e) Khung giá tính thuế tài nguyên đốivới yến xào vạn vật thiên nhiên (Phụ lục VI).

2. Khung giá tính thuế tài ngulặng gồmcác nguyên tố sau:

a) Mã nhóm/ loạitài nguyên: Là số lắp thêm tự hạng mục những đội, loại tàingulặng vào size giá, gồm 6 cung cấp, được đặt số, thu xếp sản phẩm công nghệ trường đoản cú nhất quán vớiphân nhóm, các loại tài nguyên nguyên lý tại Biểu mức thuế suất đối với các một số loại tàingulặng (trừ dầu thô cùng khí thiên nhiên, khí than) bởi Ủy ban thường vụ Quốc hộiphát hành vận dụng vào từng thời kỳ, nuốm thể:

a.2) Cấp 2 bao gồm các team, loại tàinguyên ổn chi tiết của cấp 1 trên Điểm 1 Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 được mã hóa bởi nhì chữ số theo từng team cấp 1 tương ứng.

a.3) Cấp 3 tất cả các team, loại tàinguyên ổn cụ thể của cung cấp 2; từng team, nhiều loại tài ngulặng được mã hóa bằng hai chữ sốtheo từng đội cấp 2 tương xứng.

a.4) Cấp 4 có những đội, các loại tàinguyên ổn cụ thể của cấp cho 3; từng đội, một số loại tài nguyên ổn được mã hóa bằng hai chữ sốtheo từng đội cấp 3 tương ứng;

a.5) Cấp 5 có các đội, các loại tàinguyên chi tiết của cấp cho 4; từng nhóm, nhiều loại tài ngulặng được mã hóa bằng nhị chữ sốtheo từng team cung cấp 4 tương ứng;

a.6) Cấp 6 có những nhóm, các loại tàinguyên ổn cụ thể của cung cấp 5; mỗi team, các loại tài nguyên được mã hóa bằng hai chữ sốtheo từng team cung cấp 4 tương ứng.

b) Tên nhóm/loạitài nguyên: Tên team, một số loại tài ngulặng cấp cho 1, cấp 2 với một trong những tên cấp cho 3 được xácđịnh theo thương hiệu team loại tài nguyên ổn vào Biểu thuế suất thuế tài nguyên ổn banhành kèm theo Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13;Tên team, loại tài nguyên ổn một số trong những team, các loại tài nguim thuộc hạ 3, cấp 4, cấp5 được khẳng định dựa vào tên các nhóm, nhiều loại tài nguim khai quật và các sản phẩmtài ngulặng bên trên VN.

c) Đơn vị tính được xác định solo vịtính chuẩn chỉnh theo đơn vị chức năng giám sát theo lý lẽ của điều khoản về giám sát hoặc theo đơn vị chức năng tính thịnh hành của tài nguyên ổn.

d) Mức giá bán buổi tối nhiều, mức chi phí buổi tối thiểu.

Điều 5. Áp dụng form giá tính thuế tài nguyên

Căn cđọng Khung giá tính thuế tài nguyênban hành trên Thông tứ này, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh phát hành Bảng giá bán tính thuếtài nguim vận dụng tại địa pmùi hương bảo vệ một vài nguyên lý sau:

1. Mã tài ngulặng trên Bảng giá chỉ tínhthuế tài nguyên ổn phải bao gồm những cấp cho tương xứng cùng với các cấp của size giá bán.

2. Mã cùng thương hiệu nhiều loại tài nguim bên trên Bảnggiá chỉ tính thuế tài nguyên phải trực thuộc một trong số đội, nhiều loại tài nguim từ bỏ cấp3 mang đến cung cấp 5 trên khung giá.

Trường hòa hợp Bảng giá chỉ tính thuế tàinguyên ổn luật giá bán tính thuế tài nguyên cụ thể hơn những team nhiều loại tài nguyênnêu tại form giá chỉ thì ghi cụ thể ở cấp tiếp sau cùng được đánh số theo nguyêntắc mã hóa tài nguyên ổn nêu tại Điều 4 Thông bốn này. Tàinguyên cụ thể của cấp cho 5 được ghi vào cấp 6.

3. Đơn vị tính thuế tài nguyên ổn bên trên Bảnggiá tính thuế tài nguyên ổn là đơn vị chức năng tính của tập thể nhóm, loại tài ngulặng tương xứng quyđịnh trên Khung giá bán tính thuế tài nguyên. Trường hợp tại địa pmùi hương phạt sinhđơn vị chức năng tính không giống cùng với đơn vị tính trên Bảng giá chỉ tính thuế tài nguim thì thực hiệnquy thay đổi ra đơn vị chức năng tính thuế tài nguyên ổn phương pháp trên Bảng giá tính thuế tàingulặng.

4. Giá tính thuếtài nguyên tại Bảng giá tính thuế tài nguyên ổn yêu cầu phù hợp với size giá tínhthuế tài nguyên cùng to hơn hoặc bằng mức giá về tối tgọi của group, nhiều loại tàingulặng tương ứng mức sử dụng trên Khung giá bán tính thuế tài nguyên ổn.

Điều 6. thay đổi, bổ sung cập nhật form giá tính thuếtài nguyên

1. Các trường hòa hợp điều chỉnh, bổ sung form giá tính thuế tài nguyên:

a) Giá tài nguim thịnh hành trên thịngôi trường biến động lớn: tăng từ bỏ 20% trở lên đối với mức chi phí về tối nhiều hoặc giảm từ20% trở lên đối với mức chi phí tối tđọc của Khung giá bán tính thuế tài nguyên do BộTài chủ yếu ban hành;

b) Phát sinch nhiều loại tài nguyên new chưađược chế độ vào Khung giá bán tính thuế tài nguyên ổn.

Xem thêm: Lỗi Unikey Không Hiện Trên Taskbar, 5+ Mẹo Sửa Lỗi Unikey Không Hiển Thị Trên Taskbar

2. Đối với ngôi trường đúng theo giá bán tài nguyênbiến động Khủng đề xuất điều chỉnh không tính Khung giá chỉ tính thuế tàinguyên ổn, vào thời hạn 30 ngày, Ssống Tài chính nhà trì phối hận hợp với Cục Thuế, SởTài nguyên cùng Môi ngôi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh giấc tất cả văn bản trao đối vớiBộ Tài bao gồm trước lúc đưa ra quyết định phát hành vnạp năng lượng bản điều chỉnhBảng giá bán tính thuế tài nguyên.

3. Đối với nhiều loại tài nguyên ổn mới chưađược biện pháp vào Khung giá tính thuế tài nguim, Sở Tài chính công ty trì, phốiphù hợp với Cục Thuế, Slàm việc Tài nguyên với Môi trường căn cứ giá bán thanh toán phổ biếntrên Thị phần hoặc giá thành tài ngulặng kia trên Thị Phần trình Ủy ban nhândân cung cấp tỉnh phát hành vnạp năng lượng bạn dạng dụng cụ bổ sung cập nhật Bảng giá tính thuế đối với loạitài nguim này.

4. Ssống Tài chính bao gồm trách nhiệm cung cấpthông tin đối với những ngôi trường thích hợp đề nghị điều chỉnh, ngã sungkhung giá chỉ tính thuế tài nguyên ổn phép tắc trên Khoản 1 Vấn đề này cùng gửi văn phiên bản về Bộ Tài chính để gia công căn cứ kiểm soát và điều chỉnh Khung giá bán tính thuế tài nguyên đến tương xứng, muộn nhất là 30 ngàyTính từ lúc ngày gồm phát sinh các trường hợp điều chỉnh, té sungBảng giá tính thuế tài nguim.

Điều 7. Thương hiệu dữ liệu giá tính thuế tài nguyên

2. Cơ sở tài liệu giá chỉ tính thuế tàingulặng được Tổng viên Thuế thành lập triệu tập thống tốt nhất với liên tiếp update.

3. Nguồn lên tiếng sinh ra các đại lý dữliệu giá chỉ tính thuế tài nguyên:

a) Khung giá chỉ tính thuế tài ngulặng banhành tất nhiên Thông bốn này;

b) Bảng giá tính thuế tài nguyên nhân Ủyban nhân dân cấp tỉnh giấc ban hành;

c) Nguồn thông tin tự tờ knhì thuếtài nguyên ổn có sẵn biểu lộ bên trên Hồ sơ khai thuế tài nguyên nhân tín đồ nộp thuế kêkhai;

d) Tờ knhì thương chính xuất khẩu, nhậpkhẩu so với các loại tài nguim, tài nguyên tương ứng được liên kết cùng với khối hệ thống cơsnghỉ ngơi tài liệu Tờ knhì điện tử của cơ sở thương chính.

đ) Báo cáo kế tân oán, tài bao gồm củadoanh nghiệp;

e) Giá thiết lập, bán giao dịch thanh toán của các tàinguyên, khoáng sản đang rất được niêm yết, giao thương trên thị trường trong nước, quốctế.

g) Nguồn lên tiếng của phòng ban thuế vềthực trạng chấp hành luật pháp của bạn nộp thuế.

h) Nguồn ban bố tự nguồn khác: làcác nguồn lên tiếng bởi vì cơ quan thuế tích lũy bởi những cơ quan khác bao gồm liên quancung cấp đã được kiểm chứng cường độ tin yêu.

4. Trung tâm tài liệu giá chỉ tính thuế tàinguyên được áp dụng để:

a) Xây dựng size giá tính thuế tàingulặng, Bảng giá tính thuế tài nguyên;

b) Phục vụ công tác quản lý khủng hoảng rủi ro,thanh hao tra, đánh giá về giá bán tính thuế tài ngulặng.

Chương thơm III

TỔ CHỨC THỰC HIỆNVÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với loại tài nguyên ổn vào Bảnggiá chỉ tính thuế tài nguyên nhân Ủy ban quần chúng cấp cho tỉnh giấc phát hành cùng đang xuất hiện hiệu lựcthực hành, tương xứng cùng với Khung giá tính thuế tài nguyên phát hành theo Thông bốn nàythì liên tiếp vận dụng theo Bảng giá bán vày Ủy ban quần chúng cung cấp tỉnh giấc đã ban hành.

2. Đối với một số loại tài nguyên vào Bảnggiá bán tính thuế tài lý do Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh giấc ban hành không thể phù hợpcùng với Khung giá bán tính thuế tài nguyên ổn phát hành hẳn nhiên Thông tứ này thì Ủy bandân chúng cung cấp tỉnh ban hành văn uống phiên bản điều chỉnh cho cân xứng,muộn nhất là 90 ngày Tính từ lúc ngày Thông tư này có hiệu lực thực hành.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Trách rưới nhiệm của Tổng viên Thuế:

a) Păn năn hợp với những đơn vị chức năng liên quanbao gồm trách nhiệm kiến thiết cơ sở tài liệu giá tính thuế tài ngulặng, thống trị cùng vậnhành các đại lý tài liệu giá bán tính thuế tài nguim.

b) Thường xulặng cập nhật đại lý dữ liệuvề giá chỉ tính thuế tài nguyên bên trên cơ sở những mối cung cấp thông báo xuất hiện cơ sở dữliệu giá tính thuế tài ngulặng cách thức trên khoản 3 Điều 7 Thông bốn này. Tổng viên trưởng Tổng cục Thuế nguyên tắc cụ thể quy chếxuất bản, thống trị, áp dụng đại lý dữ liệu giá chỉ tính thuế tài nguim.

c) Trình Bộ Tài chủ yếu ban hành văn uống bảnkiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật Khung giá tính thuế tài ngulặng đối vớicác trường đúng theo lý lẽ trên Điều 6 Thông tứ này.

2. Trách nát nhiệm của Ssinh sống Tài chính:

a) Căn uống cứ đọng Khung giá tính thuế tàinguyên trên Thông tư này, tiến hành thanh tra rà soát, khẳng định mức giá tính thuế tàinguyên của mỗi các loại tài nguim.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thi hànhtừ thời điểm ngày 01 mon 7 năm 2017.

2. Trường phù hợp những vnạp năng lượng phiên bản liên quantrích dẫn tại Thông bốn này được sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc thay thế sửa chữa thì thực hiệntheo văn uống bạn dạng mới được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật hoặc thay thế sửa chữa.

3. Trong quy trình tiến hành, nếu như cóvướng mắc, kiến nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, tổ chức triển khai, cá thể phản ảnh về BộTài chính và để được phân tích giải quyết./.

Nơi nhận: - Văn phòng TW với những ban của Đảng; - Vnạp năng lượng chống Tổng túng thư; - Văn chống Quốc hội; - Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước; - Viện Kiểm giáp NDTC; - Tòa án quần chúng. # tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Các Sở, phòng ban ngang Sở, cơ quan ở trong Chính phủ; - Cơ quan lại TW của các đoàn thể; - UBND các tỉnh, TP.. trực ở trong TW; - Sở Tài thiết yếu, Ssinh hoạt Tài ngulặng và Môi ngôi trường, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, TP.. trực nằm trong TW; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn uống bản Bộ Tư pháp; - Website Chính phủ; Website Sở Tài chính; - Các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT,CS).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn

PHỤ LỤC I

ĐVT:đồng

Mã nhóm, một số loại tài nguyên

Tên team, loại tài nguyên/ Sản phđộ ẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Cấp 6

Giá tối thiểu

Giá tối đa

I

Khoáng sản klặng loại

I1

Sắt

I101

Sắt kyên loại

tấn

8,000,000

10,000,000

I102

Quặng Manhetit (gồm từ tính)

I10201

Quặng Manhetit tất cả hàm lượng Fe

tấn

250,000

350,000

I10202

Quặng Manhetit tất cả hàm lượng 30%≤Fe

tấn

350,000

450,000

I10203

Quặng Manhetit tất cả hàm lượng 40%≤Fe

tấn

450,000

600,000

I10204

Quặng Manhetit có các chất 50%≤Fe

tấn

700,000

1,000,000

I10205

Quặng Manhetit tất cả các chất Fe≥60%

tấn

850,000

1,200,000

I103

Quặng Limonit (ko từ tính)

I10301

Quặng limonit gồm hàm lượng Fe≤30%

tấn

150,000

210,000

I10302

Quặng limonit có hàm vị 30%

tấn

210,000

280,000

I10303

Quặng limonit có hàm lượng 40%

tấn

280,000

340,000

I10304

Quặng limonit gồm lượng chất 50%

tấn

340,000

4đôi mươi,000

I10305

Quặng limonit có lượng chất Fe>60%

tấn

4đôi mươi,000

600,000

I104

Quặng sắt Deluvi

tấn

150,000

180,000

I2

Mangan (Măng-gan)

I201

Quặng mangan bao gồm lượng chất Mn≤20%

tấn

490,000

700,000

I202

Quặng mangan có các chất 20%

tân

700,000

1,000,000

I203

Quặng mangan tất cả lượng chất 25%

tấn

1,000,000

1,300,000

I204

Quặng mangan bao gồm hàm vị 30

tấn

1,300,000

1,600,000

I205

Quặng mangan tất cả hàm vị 35%

tấn

1,600,000

2,100,000

I206

Quặng mangan bao gồm các chất Mn>40%

tấn

2,100,000

3,000,000

I3

Titan

I301

Quặng titan cội (ilmenit)

I30101

Quặng cội titan có các chất TiO2≤10%

tấn

110,000

150,000

I30102

Quặng nơi bắt đầu titan tất cả các chất 10%

tấn

150,000

210,000

I30103

Quặng gốc tichảy có hàm lượng 15%

tấn

210,000

300,000

I30104

Quặng cội tichảy bao gồm lượng chất TiO2>20%

tấn

385,000

550,000

I302

Quặng titan sa khoáng

I30201

Quặng Titan sa khoáng chưa qua tuyển tách

tấn

1,000,000

1,300.000

I30202

Tichảy sa khoáng vẫn qua tuyển chọn bóc (tinc quặng Titan)

I3020201

Ilmenit

tấn

1,950,000

2,600,000

I3020202

Quặng Zirnhỏ bao gồm hàm lượng ZrO2

tấn

6,600,000

7,000,000

I3020203

Quặng Zirnhỏ tất cả hàm lượng ZrO2≥65%

tấn

15,000,000

18,000,000

I3020204

Rutil

tấn

7,700,000

11,000,000

I3020205

Monazite

tấn

24,500,000

35,000,000

I3020206

Manhectic

tấn

700,000

850,000

I3020207

Xi titan

tấn

10,500,000

15,000,000

I3020208

Các sản phẩm còn lại

tấn

3,000,000

4,000,000

I4

Vàng

I401

Quặng kim cương gốc

I40101

Quặng tiến thưởng bao gồm hàm lượng Au/tấn

tấn

910,000

1,300,000

I40102

Quặng vàng có các chất 2≤Au/tấn

tấn

1,330,000

1,900,000

I40103

Quặng quà gồm lượng chất 3≤Au/tấn

tấn

1,900,000

2,500,000

I40104

Quặng rubi bao gồm các chất 4≤Au/tấn

tấn

2,500,000

3,200,000

I40105

Quặng rubi gồm hàm lượng 5≤Au/tấn

tấn

3,200,000

3,800,000

I40106

Quặng xoàn bao gồm hàm vị 6≤Au/tẩn

tấn

3,800,000

4,500,000

I40107

Quặng tiến thưởng tất cả hàm lượng 7≤Au/tấn

tấn

4,500,000

5,100,000

I40108

Quặng rubi gồm các chất Au≥8 gram/tấn

tấn

5,100,000

6,200,000

I402

Vàng kim loại (tiến thưởng cốm); vàng sa khoáng

kg

750,000,000

1,000,000,000

I403

Tinh quặng vàng

I40301

Tinc quặng kim cương gồm hàm vị 82/tấn

tấn

154,000,000

2trăng tròn,000,000

I40302

Tinh quặng đá quý tất cả hàm lượng Au>240 gram/tấn

tấn

175,000,000

250,000,000

I5

Đất hiếm

I501

Quặng đất hi hữu về lượng chất TR203≤1%

tấn

84,000

1đôi mươi,000

I502

Quặng đất thi thoảng bao gồm hàm vị 1%

tấn

133,000

190,000

I503

Quặng đất hãn hữu tất cả lượng chất 2%

tấn

190,000

270,000

I504

Quặng khu đất hiểm bao gồm lượng chất 3%

tấn

270,000

350,000

I505

Quặng đất hi hữu tất cả hàm tượng 4%

tấn

350,000

430,000

I506

Quặng đất thi thoảng có hàm vị 5%

tấn

490,000

700,000

1507

Quặng đất hiểm gồm hàm vị >10% TR203

tấn

1,050,000

1,500,000

I6

Bạch kim, bạc, thiếc

I601

Bạch kim

Bảng giá chỉ tính thuế tài nguyên ổn của 63 tỉnh/thành phố không hiện tượng giá chỉ tính thuế tài ngulặng của bạch kim

I602

Tệ Bạc kyên loại

kg

16,000,000

19,200,000

I603

Thiếc

I60301

Quặng thiếc gốc

I60301

Quặng thiếc cội tất cả hàm vị 0,2%

tấn

896,000

1,280,000

I60302

Quặng thiếc nơi bắt đầu bao gồm lượng chất 0,4%

tấn

1,280,000

1,790,000

I60303

Quặng thiếc nơi bắt đầu tất cả hàm vị 0,6%

tấn

1,790,000

2,300,000

I60304

Quặng thiếc cội bao gồm lượng chất 0,8%

tấn

2,300,000

2,810,000

I60305

Quặng thiếc gốc có các chất SnO2>1%

tấn

2,810,000

3,372,000

I60302

Tinc quặng thiếc có hàm vị SnO2≥70% (sa khoáng, quặng gốc)

tấn

170,000,000

204,000,000

I60303

Thiếc klặng loại

tấn

255,000,000

320,000,000

I7

Wolfram, Antimoan

I701

Wolfram

I70101

Quặng wolfram tất cả lượng chất 0,1%

tấn

1,295,000

1,850,000

I70102

Quặng wolfram có các chất 0,3%

tấn

1,939,000

2,770,000

I70103

Quặng wolfram bao gồm hàm lượng 0,5%

tấn

2,905,000

4,150,000

I70104

Quặng wolfram bao gồm hàm lượng 0,7%

tấn

4,150,000

5,070,000

I70105

Quặng wolfram bao gồm hàm vị WO3>1%

tấn

5,070,000

6,084,000

I702

Antimoan

I70201

Antimoan kyên ổn loại

tấn

100,000,000

120,000,000

I70202

Quặng Antimoan

I7020201

Quặng antimon có hàm lượng Sb

tấn

6,041,000

8,630,000

I7020202

Quặng antimon bao gồm lượng chất 5≤Sb

tấn

10,080,000

14,400,000

I7020203

Quặng antimon có lượng chất 10%

tấn

14,400,000

20,130,000

I7020204

Quăng antitháng tất cả hàm lượng 15%

tấn

đôi mươi,130,000

28,750,000

I7020205

Quăng antitháng có hàm lượng Sb>20%

tấn

28,750,000

34,500,000

I8

Chì, kẽm

I801

Chì, kẽm kim loại

tấn

37,000,000

45,000,000

I802

Tinh quặng chì, kẽm

I80201

Tinch quặng chì

I8020101

Tinh quặng chì gồm hàm vị Pb

tấn

11,550,000

16,500,000

I8020102

Tinc quặng chì gồm hàm vị Pb≥50%

tấn

16,500,000

23,571,000

I80202

Tinch quặng kẽm

I8020201

Tinc quặng kẽm tất cả lượng chất Zn

tấn

4,000,000

5,000,000

I8020202

Tinh quặng kẽm gồm các chất Zn≥50%

tấn

5,000,000

7,000,000

I803

Quặng chì, kẽm

I80301

Quặng chì + kẽm lượng chất Pb+Zn

Tấn

560,000

800,000

I80302

Quặng chì + kẽm hàm vị 5%

Tấn

931,000

1,330,000

I80303

Quặng chì + kẽm các chất 10%

Tấn

1,330,000

1,870,000

I80304

Quặng chì + kẽm hàm vị Pb+Zn>15%

Tấn

1,870,000

2,244,000

I9

Nhôm, Bauxit

I901

Quặng bauxit trầm tích

tấn

52,500

75,000

I902

Quặng bauxit laterit

tấn

260,000

390,000

I10

Đồng

I1001

Quặng đồng

I100101

Quặng đồng bao gồm lượng chất Cu

tấn

483,000

690,000

I100102

Quặng đồng có hàm vị 0,5%≤Cu

tấn

959,000

1,370,000

I100103

Quặng đồng có các chất 1%≤Cu

tấn

1,603,000

2,290,000

I100104

Quặng đồng bao gồm hàm lượng 2%≤Cu

tấn

2,290,000

3,210,000

I100105

Quặng đồng có các chất 3%≤Cu

tấn

3,210,000

4,1trăng tròn,000

I100106

Quặng đồng gồm lượng chất 4%≤Cu

tấn

4,1trăng tròn,000

5,500,000

I100107

Quặng đồng gồm hàm vị Cu≥5%

tấn

5,500,000

6,600,000

I1002

Tinh quặng đồng tất cả các chất 18%≤Cu

tấn

16,500,000

19,800,000

I11

Nikel (Quặng Nikel)

tấn

2,240,000

3,200,000

I12

Cô-ban (coban), mô-Iip-đen (molipden), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi)

I1201

Molipden

tấn

2,800,000

3,500,000

I1202

Cô-ban (coban), tdiệt ngân, va-na-đi (vanadi)

Bảng giá bán tính thuế tài nguyên ổn của 63 tỉnh/đô thị ko dụng cụ giá tính thuế tài ngulặng của Cô-ban (coban), thủy ngân, va-na-đi (vanadi)

I13

Khoáng sản sắt kẽm kim loại khác

I1301

Tinc quặng Bismuth hàm lượng 10%≤Bi

tấn

11,400,000

13,700,000

I1302

Quặng Crôm hàm lượng Cr≥40%

tấn

3,000,000

3,600,000

PHỤ LỤC II

ĐVT:đồng

Mã team, các loại tài nguyên

Tên nhóm, các loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Cấp 6

Giá về tối thiểu

Giá về tối đa

II

Khoáng sản không kim loi

II1

Đất khai thác để san che, xây dừng công trình

m3

49,000

70,000

II2

Đá, sỏi

II201

Sỏi

II20101

Sạn trắng

m3

400,000

480,000

II20102

Các nhiều loại cuội, sỏi, sạn khác

m3

168,000

240,000

II202

Đá xây dựng

II20201

Đá kân hận nhằm x3 (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)

II2020101

Đá khối hận nhằm xẻ bao gồm diện tích S mặt phẳng bên dưới 0,1 m2

m3

700,000

1,000,000

II2020102

Đá kăn năn đế bửa có diện tích S bề rnặt từ bỏ 0,1m2 cho dưới 0,3m2

m3

1,400,000

2,000,000

II2020103

Đá kăn năn để bửa tất cả diện tích S mặt phẳng trường đoản cú 0,3 mang lại bên dưới 0,6 m2

m3

4,200,000

6,000,000

II2020104

Đá khối hận để xẻ bao gồm diện tích S mặt phẳng trường đoản cú 0,6 đến dưới 01 m2

m3

6,000,000

8,000,000

II2020105

Đá kăn năn nhằm ngã gồm diện tích S bề mật trường đoản cú 01 m2 trsinh sống lên

m3

8,000,000

10,000,000

II20202

Đá mỹ nghệ (bao gồm toàn bộ các nhiều loại đá làm cho mỹ nghệ)

II2020201

Đá nghệ thuật đẹp gồm độ nguyên ổn kân hận dưới 0,4 m3

m3

700,000

1,000,000

II2020202

Đá nghệ thuật đẹp bao gồm độ nguim khối hận đến từ 0,4 m3 cho dưới 1 m3

m3

1,400,000

2,000,000

II2020203

Đá mỹ nghệ tất cả độ nguim kăn năn từ 1 m3 đến dưới 3 m3

m3

2,100,000

3,000,000

II2020204

Đá mỹ nghệ tất cả độ nguyên ổn kân hận trên 3m3

m3

3,000,000

4,000,000

II20203

Đá làm cho vật liệu kiến tạo thông thường

II2020301

Đá sau nổ mìn, đá xô người tình (tài nguyên knhì thác)

m3

70,000

100,000

II2020302

Đá hộc cùng đá base

m3

77,000

110,000

II2020303

Đá cấp phối

m3

140,000

200,000

II2020304

Đá dăm những loại

m3

168,000

240,000

II2020305

Đá lô ca

m3

140,000

200,000

II2020306

Đá chẻ, đá bazan dạng cột

m3

280,000

400,000

II3

Đá nung vôi cùng tiếp tế xi măng

II301

Đá vôi phân phối vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác)

m3

161,000

230,000

II302

Đá phân phối xi măng

II30201

Đá vôi tiếp tế xi măng (tài nguyên knhì thác)

m3

105,000

150,000

II30202

Đá sét sản xuất XI măng (tài nguyên knhị thác)

m3

63,000

90,000

II30203

Đá có tác dụng prúc gia sản xuất xi măng

II3020301

Đá puzolan (khoáng sản knhị thác)

m3

100,000

1đôi mươi,000

II3020302

Đá cát kết silic (tài nguyên knhị thác)

m3

45,000

60,000

II3020303

Đá cat kết Đen (khoáng sản khai thác)

m3

45,000

  • Hình nền phong thủy giúp thu hút tài lộc, may mắn
  • Cách kiếm spin free trong coin master
  • Các ứng dụng của adobe
  • Cấu hình fifa online 4