Thông tư số 19/2012/tt-byt

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 19/2012/TT-BYT

thủ đô hà nội, ngày 09 mon 11 năm 2012

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ HỢPhường QUY VÀ CÔNG BỐ PHÙ HỢPhường QUY ĐỊNHAN TOÀN THỰC PHẨM

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quychuẩn chuyên môn ngày 29 tháng 6 năm 2006 với Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01mon 8 trong năm 2007 của nhà nước về câu hỏi phương pháp cụ thể thực hành một số trong những điều củaLuật tiêu chuẩn chỉnh cùng quy chuẩn kỹ thuật;

Cnạp năng lượng cứ Luật quality thành phầm,sản phẩm hoá ngày 21 mon 1một năm 2007 với Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng12 năm 2008 của nhà nước chế độ cụ thể thi hành một trong những điều của Luật chấtlượng hàng hóa, hàng hoá;

Căn uống cđọng Luật bình yên thực phẩmngày 17 mon 6 năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng tư năm 2012của nhà nước luật pháp cụ thể thực hành một vài điều của Luật an toàn thực phẩm;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 thời điểm năm 2012 của Chính phủ pháp luật chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn với cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Y tế;

Theo ý kiến đề xuất của Cục trưởng CụcAn toàn thực phẩm;

Bộ Y tế ban hành Thông bốn hướngdẫn việc công bố hợp quy với chào làng phù hợp lý lẽ bình yên thực phđộ ẩm.

Bạn đang xem: Thông tư số 19/2012/tt-byt

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Thông tứ này khí cụ trình từ bỏ,làm hồ sơ chào làng hợp quy cùng công bố cân xứng chế độ bình yên thực phđộ ẩm (dưới đây gọitắt là chào làng sản phẩm) so với thực phẩm đang qua chế tao bao gói sẵn, phụ giathực phđộ ẩm, chất cung cấp chế tao thực phẩm, vật tư bao gói, qui định tiếp xúcthẳng với thực phẩm (sau đây gọi tắt là sản phẩm); trách nát nhiệm của cơ quanchào đón đăng ký phiên bản ra mắt phù hợp quy cùng ra mắt tương xứng quy định bình an thựcphđộ ẩm (dưới đây hotline tắt là phòng ban đón nhận đăng ký) và tổ chức, cá nhân công bốthành phầm (tiếp sau đây call tắt là tổ chức, cá nhân); kiểm soát sau công bố thành phầm.

Điều 2. Giảiưng ý từ ngữ

Trong Thông bốn này, một vài trường đoản cú ngữdưới đây được đọc như sau:

1. Công bố cân xứng quy địnhbình yên thực phẩm: là câu hỏi tổ chức, cá nhân trường đoản cú ra mắt sản phẩm phù hợpcùng với biện pháp an toàn thực phđộ ẩm so với sản phẩm chưa xuất hiện quy chuẩn chỉnh kỹ thuậtkhớp ứng.

2. Chỉ tiêu quality chủ yếu:là nút hoặc định lượng những hóa học đưa ra quyết định cực hiếm bồi bổ cùng tính chất đặcthù của sản phẩm để nhận ra, phân một số loại với rành mạch cùng với thực phđộ ẩm thuộc nhiều loại.

3. Bản lên tiếng cụ thể vềsản phẩm: là bản trải đời kỹ thuật của một thành phầm (tất cả bình thường tên thành phầm,nhãn hiệu, tiêu chuẩn chỉnh unique đa số, tiêu chuẩn về hóa lý, vi sinhvật) vày tổ chức, cá nhân xây đắp với ra mắt cân xứng cùng với quy chuẩn nghệ thuật quốcgia (QCKT) tương ứng hoặc phù hợp với các hiện tượng bình yên thực phđộ ẩm của ViệtNam (trong trường hợp thành phầm chưa tồn tại QCKT) hoặc tương xứng với dụng cụ của Ủyban Tiêu chuẩn chỉnh thực phđộ ẩm nước ngoài (Codex) trong trường hợp toàn quốc chưa tồn tại quyđịnh.

4. Phòng kiểm nghiệm được chỉđịnh: là phòng chu chỉnh được cơ quan có thđộ ẩm quyền tại cả nước chỉ định và hướng dẫn.

5. Phòng kiểm nghiệm độc lậpđược công nhận: là phòng chu chỉnh được công nhận vì chưng tổ chức công nhậnvà hòa bình cùng với tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm.

6. Phòng chu chỉnh được thừanhận: là phòng kiểm nghiệm của tổ chức triển khai, cá nhân thêm vào sản phẩm đượcthừa nhận do tổ chức triển khai thừa nhận và phòng kiểm định được cơ quan gồm thẩm quyềntrên quốc tế hướng đẫn.

Điều 3. Nộidung nhận xét sự cân xứng của sản phẩm được chào làng cùng với quy chuẩn kỹ thuật tươngứng và đánh giá sự tương xứng của thành phầm được công bố với khí cụ an toànthực phẩm

1. Đánh giá sự tương xứng của sảnphđộ ẩm được chào làng cùng với QCKT tương xứng (sau đây gọi tắt là reviews phù hợp quy) đốivới sản phẩm đã bao gồm quy chuẩn chỉnh kỹ thuật: Nội dung reviews thích hợp quy áp dụng mang lại từngnhiều loại thành phầm rõ ràng được lý lẽ tại quy chuẩn chỉnh chuyên môn tương ứng.

2. Đánh giá sự cân xứng của sảnphẩm được công bố với cơ chế an toàn thực phẩm (sau đây call tắt là tấn công giátương xứng lý lẽ an ninh thực phẩm) đối với thành phầm chưa có quy chuẩn chỉnh kỹ thuật:Nội dung review phù hợp công cụ bình an thực phđộ ẩm vận dụng cho từng các loại sảnphẩm dựa trên những tiêu chuẩn về an ninh thực phẩm theo cơ chế của quy định vềan ninh thực phđộ ẩm. Trong trường đúng theo đất nước hình chữ S chưa xuất hiện điều khoản thì vận dụng theokhí cụ của Codex.

Cmùi hương II

TRÌNH TỰ, HỒ SƠ CÔNG BỐSẢN PHẨM

Điều 4.Trình từ bỏ, hồ sơ chào làng hòa hợp quy

1. Trình tự ra mắt phù hợp quy:

a) Bước 1: Đánh giá chỉ hòa hợp quy

Tổ chức, cá nhân thực hiệnđánh giá hợp quy theo một trong nhị phương thức sau: Tự đánh giá hợpquy theo nội dung reviews thích hợp quy được nguyên lý tại Khoản 1 Điều 3 của Thôngtứ này cùng thực hiện kiểm nghiệm thành phầm tại phòng kiểm nghiệm đượcsai khiến hoặc chống chu chỉnh hòa bình được thừa nhận hoặc chống kiểm nghiệmđược vượt nhận; Thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy vì chưng Sở Y tế hướng đẫn.

b) Cách 2: Đăng ký bản côngbố hợp quy

Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩmlập với nộp hồ sơ chào làng theo công cụ trên Khoản 2 Vấn đề này mang đến ban ngành tiếp nhậnđăng ký được khí cụ tại Điều 7 của Thông bốn này.

2. Hồ sơ công bố vừa lòng quy:

a) Các giấy tờ, tài liệu đượclao lý tại Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CPngày 25 tháng bốn thời điểm năm 2012 của nhà nước quy định cụ thể thi hành một vài điềucủa Luật bình yên thực phđộ ẩm (sau đây Gọi tắt là Nghị định số 38/2012/NĐ-CP);

b) Riêng tác dụng kiểm tra sảnphđộ ẩm được giải pháp nlỗi sau: Kết quả kiểm tra sản phẩm trong khoảng 12 mon (bảnnơi bắt đầu hoặc bạn dạng sao công hội chứng có kèm bản nơi bắt đầu nhằm đối chiếu hoặc được phù hợp pháp hóalãnh sự), tất cả các tiêu chí theo yên cầu của quy chuẩn nghệ thuật tương ứng, củaphòng kiểm định được chỉ định và hướng dẫn hoặc chống kiểm tra độc lập được công nhậnhoặc chống kiểm tra được ưng thuận.

Điều 5.Trình từ bỏ, hồ sơ chào làng tương xứng lý lẽ bình an thực phẩm

1. Trình tự công bố phù hợpgiải pháp bình yên thực phẩm:

a) Bước 1: Đánh giá bán cân xứng quyđịnh an ninh thực phẩm

Tổ chức, cá nhân thực hiệnkiểm nghiệm thành phầm tại phòng kiểm được sai bảo hoặc chống kiểm nghiệmtự do được thừa nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được vượt nhận; Đánh Giá phù hợpgiải pháp an ninh thực phẩm dựa vào công dụng kiểm định và theo nội dung đượchiện tượng tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tứ này.

b) Cách 2: Đăng ký kết phiên bản công bốphù hợp chính sách bình an thực phẩm

Tổ chức, cá nhân công bố sảnphđộ ẩm lập với nộp làm hồ sơ chào làng được chính sách tại Khoản 2 Như vậy mang lại phòng ban tiếpdìm ĐK chính sách trên Điều 7 của Thông tứ này.

2. Hồ sơ chào làng cân xứng quy địnhbình an thực phẩm:

a) Các sách vở và giấy tờ, tài liệu đượcnguyên tắc tại Điều 6 và Điều 7 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP;

b) Riêng công dụng chu chỉnh sảnphẩm được khí cụ như sau: Kết trái kiểm nghiệm thành phầm trong tầm 12 mon (bảngốc hoặc phiên bản sao công hội chứng gồm kèm bản cội để so sánh hoặc được phù hợp pháp hóalãnh sự), tất cả các chỉ tiêu quality hầu hết, tiêu chuẩn bình yên, của phòng kiểmnghiệm được hướng đẫn hoặc chống kiểm định chủ quyền được thừa nhận hoặc phòngkiểm tra được vượt nhận;

c) Kết trái thử nghiệm kết quả vềchức năng của sản phẩm so với thực phẩm chức năng bao gồm chức năng mới, được chếtrở nên từ những chất new hoặc theo technology new lần thứ nhất chỉ dẫn lưu lại thông trênThị trường Việt Nam không được chứng tỏ là bình yên cùng tác dụng.

Điều 6. Côngcha đối với sản phẩm nhập vào (trừ thực phđộ ẩm chức năng) chỉ nhằm mục đích mục tiêu sử dụngtrong nội bộ cửa hàng thêm vào, nhà hàng, hotel bốn sao trsinh hoạt lên

1. Hồ sơ chào làng sản phẩm bao gồm:

a) Bảng kê knhị sản phẩm:

- Đối với vật liệu thực phđộ ẩm,vật tư bao gói, chính sách tiếp xúc thẳng cùng với thực phđộ ẩm nhập vào chỉ nhằmShip hàng tiếp tế trong nội bộ doanh nghiệp: bảng kê knhì được lý lẽ trên Mẫusố 2 ban hành dĩ nhiên Thông tứ này.

- Đối với phụ gia thực phđộ ẩm, chấtcung ứng sản xuất thực phđộ ẩm nhập vào chỉ nhằm mục tiêu phục vụ phân phối trong nội bộdoanh nghiệp: bảng kê knhị được nguyên tắc trên Mẫu số 3 phát hành tất nhiên Thôngtứ này.

- Đối với thành phầm thực phẩm nhậpkhẩu chỉ nhằm mục tiêu kinh doanh vào ẩm thực, hotel bốn sao trở lên: bảng kêknhị được vẻ ngoài tại Mẫu số 4 phát hành dĩ nhiên Thông tứ này.

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh (Bản sao gồm đóng dấu của tổ chức triển khai, cá nhân);

c) Kết quả kiểm định sản phẩmtrong khoảng 12 tháng trong phòng cung ứng hoặc phiên bản đọc tin cụ thể về thành phầm củađơn vị sản xuất; hoặc hiệu quả kiểm nghiệm sản phẩm ở trong nhà kiểm định được chỉđịnh hoặc chống chu chỉnh tự do được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm đượcđồng ý.

2. Tổ chức, cá nhân chào làng sảnphẩm lập với nộp hồ sơ chào làng được công cụ trên Khoản 1 Vấn đề này đến cơ quan tiếpnhận ĐK được khí cụ trên Điều 7 của Thông tứ này.

Điều 7. Thẩmquyền chào đón làm hồ sơ đăng ký và cấp cho Giấy tiếp nhận bản ra mắt đúng theo quy và Giấyxác nhận ra mắt phù hợp pháp luật bình an thực phẩm

1. Bộ Y tế giao Cục An toàn thựcphẩm thực hiện vấn đề tiếp nhận hồ sơ đăng ký; cung cấp Giấy mừng đón bản côngcha thích hợp quy (tiếp sau đây hiểu tắt là Giấy tiếp nhận), Giấy chứng thực ra mắt phùthích hợp luật pháp bình an thực phđộ ẩm (tiếp sau đây hiểu tắt là Giấy xác nhận) đốivới: thực phđộ ẩm công dụng, prúc gia thực phẩm, hóa học cung cấp chế biến thực phẩm,các thành phầm nhập vào là thực phđộ ẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, vật liệu baogói, điều khoản tiếp xúc thẳng cùng với thực phẩm; xác thực bởi văn phiên bản so với sảnphđộ ẩm nhập khẩu (trừ thực phđộ ẩm chức năng) chỉ nhằm mục tiêu giao hàng thêm vào trong nội bộcông ty, marketing vào ẩm thực, khách sạn tư sao trsống lên.

2. Snghỉ ngơi Y tế giao Chi cục An toànvệ sinh thực phđộ ẩm thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cung cấp Giấy tiếpnhận, Giấy xác nhận đối với: sản phẩm mang lại trong ncầu là thựcphẩm vẫn qua bào chế bao gói sẵn (trừ thực phđộ ẩm chức năng), vật tư bao gói, dụngcố gắng tiếp xúc thẳng với thực phẩm của tổ chức, cá nhân tiếp tế, kinhdoanh sản phẩm đó đóng bên trên địa phận.

3. Sản phđộ ẩm sản xuất trong nướctất cả mục đích xuất khẩu được ĐK bạn dạng công bố thành phầm tại Cục An toàn thực phẩmhoặc Chi cục An toàn dọn dẹp và sắp xếp thực phẩm chỗ tổ chức, cá nhân bao gồm trụ ssống chínhđóng trên địa bàn Khi bao gồm yên cầu của nước nhập khẩu.

4. Sản phẩm gồm thuộc hóa học lượngcủa cùng một tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản vật mà lại đượccung cấp trên 02 (hai) thức giấc, thành phố trngơi nghỉ lên được đăng ký bản ra mắt sảnphđộ ẩm tại Cục An toàn thực phđộ ẩm hoặc tại Chi viên An toàn dọn dẹp vệ sinh thực phẩm nơitổ chức triển khai, cá thể bao gồm trụ sở chủ yếu đóng bên trên địa bàn.

5. Cơ quan tiếp nhận đăng ký quyđịnh trên Khoản 1, 2 Như vậy tổ chức triển khai đón nhận, cấp Giấy đón nhận và Giấy xácdấn theo dụng cụ trên Khoản 3, 4, 5 Điều 4 Nghị định số38/2012/NĐ-CP.

Trong vòng 02 (hai) mon kể từ ngàynhận ra vnạp năng lượng bản thông tin nguyên nhân không cấp Giấy mừng đón cùng Giấy chứng thực củaban ngành tiếp nhận đăng ký, giả dụ tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm không bổsung, hoàn hảo hồ sơ theo đề xuất thì ban ngành tiếp nhận đăng ký vẫn hủy hồ sơcông bố.

6. Cơ quan liêu chào đón đăng ký cótrách nhiệm cung cấp cùng làm chủ số Giấy đón nhận và Giấy xác nhận.

a) Đối với Giấy mừng đón và Giấychứng thực vì Cục An toàn thực phẩm cấp sẽ tiến hành chế độ ghi cam kết hiệu tương ứngnhỏng sau: (số đồ vật tự)/(năm cấp)/ATTP-TNgân Hàng Quốc Dân với (số thiết bị tự)/(năm cấp)/ATTP-XNCB.

b) Đối cùng với Giấy tiếp nhận với Giấychứng thực bởi Chi cục An toàn lau chùi thực phẩm tỉnh giấc, đô thị cung cấp được quy địnhghi ký hiệu khớp ứng nhỏng sau: (số thiết bị tự)/(năm cấp)/YT+tên viết tắt thức giấc,thành phố-TNgân Hàng NCB và (số đồ vật tự)/(năm cấp cho YT+thương hiệu viết tắt tỉnh, thành thị -XNgân hàng Quốc Dân NCB.

Quy ước viết tắt thương hiệu tỉnh, thànhphố vào Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận được nguyên lý tại Mẫu số 5 ban hànhkèm theo Thông bốn này.

Điều 8. Côngba đối với phú gia thực phđộ ẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

1. Đối với phụ gia thựcphẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm gồm vào danh mục được phép sử dụngvì Bộ Y tế ban hành: Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố sản vật theoquy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Thông tư này.

Xem thêm: Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Misa 2012, Cách Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Misa Sme

2. Đối với phụ gia thực phẩm,chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ko trực thuộc danh mục được phxay thực hiện củaViệt Nam; Sản phẩm có chứa phú gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biếnthực phẩm không thuộc hạng mục được phnghiền thực hiện của đất nước hình chữ S nhưng thuộchạng mục theo qui định của Codex hoặc được phép sử dụng ngơi nghỉ nước cấp dưỡng, Cục Antoàn thực phẩm vẫn chăm chú nhằm được cho phép ra mắt thành phầm.

Điều 9. Cấplại Giấy đón nhận với Giấy xác nhận

1. Việc cấp cho lại Giấy tiếp nhậnvà Giấy xác thực được tiến hành tại cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền đã cung cấp Giấymừng đón hoặc Giấy chứng thực lần trước tiên cho sản phẩm đó và theo chế độ tạiĐiều 8 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CPhường.

2. Trong ngôi trường hòa hợp tổ chức triển khai, cánhân ý kiến đề xuất cấp lại sản phẩm dẫu vậy không tiến hành đúng, đầy đủ cơ chế kiểm nghiệmthời hạn thì phòng ban tiếp nhận ĐK tổ chức kiểm soát đại lý sản xuất, kinhdoanh. Dựa bên trên công dụng cách xử lý vi phạm luật và hành động khắc phục, ban ngành tiếp nhậnđăng ký vẫn đưa ra quyết định cấp lại tuyệt cần ra mắt lại.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUANTIẾPhường NHẬN ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Điều 10.Trách nhiệm của phòng ban đón nhận đăng ký

Cơ quan tiền chào đón đăng ký cóquyền và trách rưới nhiệm sau đây:

1. Tổ chức chào đón làm hồ sơ côngtía vừa lòng quy hoặc công bố phù hợp hiện tượng bình an thực phẩm của tổ chức, cánhân.

2. Cấp và cấp cho lại Giấy tiếp nhậnvới Giấy xác nhận theo như đúng thời hạn qui định tại khoản 3, 4 với 5Điều 4 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CPhường.

3. Trong vòng 07 (bảy) ngày làmViệc, kể từ ngày cấp Giấy tiếp nhận hoặc Giấy xác nhận, phòng ban tiếpnhận đăng ký có trách nhiệm thông báo công khai các sản phẩm đã có cấp cho Giấychào đón hoặc Giấy xác thực trên trang ban bố điện tử của bản thân mình.

4. Đóng lốt sát lai vào Bảnbáo cáo cụ thể thành phầm cùng đóng vết vào nhãn sản phẩm để chứng thực các nộidung ghi nhãn phải theo lao lý của lao lý. Việc đóng góp vệt này không cóquý giá chứng thực về quyền download công nghiệp. Cơ quan lại tiếp nhận đăng ký trả tổchức, cá nhân công bố sản phẩm một bộ hồ sơ thành phầm với giữ hồ sơ theo cách thức.

5. Tổ chức việc làm chủ và sử dụngtầm giá, lệ tổn phí cung cấp Giấy đón nhận với Giấy xác thực theo hướng dẫn của Bộ Tàichính.

Điều 11.Trách nát nhiệm của tổ chức, cá nhân chào làng sản phẩm

Tổ chức, cá nhân chào làng sản phẩmcó quyền và trách nhiệm sau đây:

1. Công tía sản phẩm với công bố lạithành phầm tại cơ quan tiếp nhận đăng ký được mức sử dụng tại Điều 7 của Thông tưnày; nộp giá tiền và lệ tầm giá tương đối đầy đủ theo vẻ ngoài của luật pháp.

2. Tự giám sát chất lượng, antoàn thực phẩm đối với sản phẩm của mình. Thực hiện tại chế độ kiểm tra vàchu chỉnh định kỳ theo lý lẽ và bắt buộc hoàn toàn chịu trách nát nhiệm về tínhphù hợp của thành phầm đang chào làng.

3. Công ba tên sản phẩm phải rõràng, biểu đạt được đúng thực chất (phản ảnh nhân tố cấu tạo, công dụng, côngnghệ chế biến). Tên thành phầm ko rõ thực chất thì buộc phải ghi kèm thương hiệu nhóm sản phẩmvới ghi cụ thể những câu chữ ghi nhãn bắt buộc.

4. Nộp nhãn ưng thuận sau một(01) mon, Tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy chào đón hoặc Giấy xác nhận, nếu khi côngbố chỉ nộp phiên bản thiết kế dự thảo ngôn từ ghi nhãn.

5. khi phạt hiện nay các thành phầm viphạm luật quy định về quality và an ninh thực phẩm của sản phẩm, ghinhãn, quảng cáo, công bố ko chân thực, tổ chức, cá nhân bao gồm trách nát nhiệm:

a) kịp lúc thông tin với cơ quanlàm chủ bên nước bao gồm thẩm quyền cùng ban ngành chào đón đăng ký về sự ko phù hợpcủa sản phẩm;

b) Tiến hành các biện pháp khắcphục sự không phù hợp;

c) Lúc quan trọng hoặc Khi bao gồm yêucầu của phòng ban quản lý bên nước tất cả thđộ ẩm quyền thì phải trợ thời chấm dứt Việc cung cấp,xuất xưởng cùng tiến hành tịch thu những sản phẩm không phù hợp vẫn lưu thông trênthị trường;

d) Thông báo cho những ban ngành quảnlý công ty nước gồm thđộ ẩm quyền và cơ quan tiếp nhận ĐK về kết quả khắc phục và hạn chế sựko cân xứng trước khi liên tiếp chuyển những thành phầm vào cung ứng, sale.

6. Lưu giữ làm hồ sơ công bố sản phẩmtheo thời hạn làm cho cửa hàng đến Việc đánh giá, thanh tra hoặc để minh chứng sựtương xứng của những sản phẩm của chính bản thân mình cùng với hồ hết câu chữ đã chào làng, khẳng định tronglàm hồ sơ.

7. Trường hòa hợp chỉ biến hóa các nộidung vào Bản báo cáo chi tiết về sản phẩm đối với bề ngoài nhãn, quy cáchbao gói, tiêu chuẩn chỉ điểm quality, câu chữ ghi nhãn không phải, địa chỉtrụ slàm việc của tổ chức triển khai, cá thể tốt địa điểm cấp dưỡng, thương hiệu tổ chức, cá thể (trong trườnghòa hợp đổi khác Giấy ghi nhận đăng ký khiếp doanh) thì tổ chức triển khai, cá nhân được phépnộp công văn đề xuất bổ sung cập nhật hẳn nhiên xác thực về những văn bản đang thay đổi, bổsung của tổ chức triển khai, cá nhân Chịu trách nát nhiệm về sản phẩm và để được liên tục sử dụngsố Giấy chào đón hoặc Giấy xác nhận đã làm được cấp giỏi cấp cho lại.

Cmùi hương IV

KIỂM TRA SAU CÔNG BỐ SẢNPHẨM

Điều 12. Kiểmtra sau công bố

Cơ quan liêu tiếp nhận đăng ký vàChi viên An toàn dọn dẹp thực phẩm vị trí tất cả các đại lý cấp dưỡng, marketing đóng trên địabàn có thẩm quyền tổ chức triển khai khám nghiệm bài toán thực hiện lao lý về an toàn thực phẩm,chính sách kiểm tra chu trình so với thành phầm sẽ công bố.

Điều 13.Lấy mẫu kiểm tra định kỳ

1. Chế độ kiểm nghiệm định kỳnhỏng sau:

a) 01 (một) lần/năm đối với sảnphẩm của đại lý có một trong các chứng chỉ về hệ thống làm chủ unique tiêntiến: GMP, HACCPhường, ISO 22000 hoặc tương đương.

b) 02 (hai) lần/năm so với sảnphđộ ẩm của những đại lý chưa được cấp cho các chứng chỉ nêu trên.

2. Việc rước mẫu kiểm nghiệm địnhkỳ được thực hiện vày tổ chức, cá nhân hoặc tổ chức, cá nhân chủ động mờiban ngành gồm thđộ ẩm quyền tiến hành.

3. Các tiêu chí để kiểm tra địnhkỳ là những tiêu chuẩn quality đa phần sẽ ra mắt trong Bản thông tin chi tiếtvề sản phẩm hoặc trên nhãn thành phầm vẫn lưu hành; một số trong những tiêu chí hóa lý,vi sinc vật đang công bố trong Bản báo cáo cụ thể về vật phẩm hoặc theovẻ ngoài của luật pháp.

4. Kết quả kiểm nghiệm củacác đoàn tkhô nóng tra, xác định đột xuất, định kỳ, hiệu quả kiểm soát nhà nướcvề bình an thực phẩm nhập khẩu được tổ chức, cá nhân sử dụng làm kếtquả kiểm nghiệm định kỳ nếu đáp ứng yêu thương mong tại Khoản 3 Điều này.

Cmùi hương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14.Quy định gửi tiếp

Các Giấy chứng nhận tiêu chuẩnvật phẩm được cấp cho theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 8 tháng 12 năm2005 của Bộ Y tế về quy chế công bố tiêu chuẩn mặt hàng thực phẩmvẫn còn quý hiếm cho tới khi hết thời hạn hiệu lực thực thi được ghi vào Giấy chứngdìm.

Điều 15. Hiệulực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thực thi thihành Tính từ lúc ngày 25 tháng 12 năm 2012.

2. Quyết định số 42/2005/QĐ-BYTcủa Sở Y tế ngày 15 tháng 1hai năm 2005 về câu hỏi phát hành quy định về ra mắt tiêuchuẩn chỉnh sản phẩm thực phđộ ẩm hết hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành.

Điều 16. Tổchức thực hiện

1. Sở Y tế giao Cục An toàn thựcphđộ ẩm tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra bài toán tiến hành Thông bốn này trong phạm vitoàn quốc.

Định kỳ sáu tháng, Cục An toànthực phẩm báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác làm việc cấp Giấy mừng đón với Giấyxác thực.

2. Sở Y tế giao Chi cục An toàndọn dẹp vệ sinh thực phẩm tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá bài toán triển khai Thông tứ nàyvào phạm vi địa phận quản lý.

Định kỳ hằng tháng, Chi viên An toànvệ sinh thực phđộ ẩm báo cáo Ssống Y tế với Cục An toàn thực phđộ ẩm về công tác cấp Giấytiếp nhận và Giấy xác nhận.

Nơi nhận: - Văn chống Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐTCP); - Sở Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - Bộ Công tmùi hương, Sở NN&PTNT; - Bộ trưởng (để b/c); - Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh giấc, tỉnh thành trực ở trong TW; - Sngơi nghỉ Y tế các tỉnh, thị trấn trực trực thuộc TW; - Cổng TTĐT BYT; - Lưu: VT, PC, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Tkhô nóng Long

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm Thông tứ số 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11năm 2012 của Sở trưởng Sở Y tế)

Mẫu số 1

Mẫu Bảng kê khai nguyên liệu thực phẩm, vỏ hộp xúc tiếp trực tiếp với thực phđộ ẩm nhập khẩu chỉ nhằm mục đích Ship hàng chế tạo trong nội cỗ doanh nghiệp

Mẫu số 2

Mẫu Bảng kê khai phụ gia thực phđộ ẩm, hóa học cung ứng chế tao thực phđộ ẩm nhập vào chỉ nhằm giao hàng phân phối trong nội bộ doanh nghiệp

Mẫu số 3

Mẫu Bảng kê knhị thành phầm thực phẩm nhập khẩu chỉ nhằm mục đích marketing vào siêu thị, hotel tư sao trngơi nghỉ lên

Mẫu số 4

Quy ước viết tắt tên thức giấc, thành thị vào Giấy đón nhận và Giấy xác nhận

Mẫusố 1

BẢNGKÊ KHAI NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM, VẬT LIỆU BAO GÓI, DỤNG CỤ TIẾPhường XÚC TRỰC TIẾP VỚITHỰC PHẨM NHẬP.. KHẨU CHỈ NHẰM PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

TT

Tên ngulặng liệu

Thành phần cấu tạo

Tên đơn vị sản xuất và thương hiệu nước

Mức các tiêu chí quality chủ yếu, chỉ tiêu an toàn

Thời hạn sử dụng

Quy phương pháp bao gói

Sử dụng mang đến sản phẩm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

............., ngày....... tháng ........ năm .....

Xem thêm: #10 Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Đơn Giản Trên Máy Tính Miễn Phí 2020

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫusố 2

BẢNGKÊ KHAI PHỤ GIA THỰC PHẨM, CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NHẬPhường KHẨU CHỈ NHẰM PHỤCVỤ SẢN XUẤT TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

TT

Tên phụ gia thực phẩm/chất cung cấp chế tao thực phẩm

Thành phần cấu tạo

Chỉ tiêu chất lượng, an toàn

Tên đơn vị sản xuất và thương hiệu nước

Thời hạn sử dụng

Quy cách bao gói

Sử dụng cho sản phẩm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

............., ngày....... mon ........ năm .....

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên, đóng góp dấu)

Mẫu số 3

BẢNG KÊ KHAI SẢN PHẨM NHẬPhường KHẨU CHỈ NHẰM KINH DOANH TRONG SIÊU THỊ,KHÁCH SẠN BỐN SAO TRTại LÊN


Chuyên mục: Công nghệ