Từ điển nga việt trực tuyến

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Từ điển nga việt trực tuyến

*
*
*

Từ điển Nga Việt.Russian-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ bỏ điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Quý khách hàng có thể setup tiện ích Phần mềm tự điển trên Windows nhằm tra từ bỏ điển thuận lợi lúc hiểu văn uống phiên bản bên trên Word, PDF, Website, trò chơi, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, người học rộng biết các (định ngữ) có đặc điểm trường đoản cú điển, gồm đặc điểm sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ Anh sách vở và giấy tờ
thỏng mục
contents dictionary entry : điểm vào thỏng mục chương trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống trường đoản cú điển tài ngulặng đọc tin
automatic dictionary : tự điển auto
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết hiệu kế bên kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển ký kết hiệu kế bên tinh vi
computer dictionary : từ bỏ điển laptop
descriptor dictionary : từ bỏ điển biểu thị
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : đồ vật tự tự điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kiệu bên cạnh
frequency dictionary : tự điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển mối cung cấp thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ dùng trường đoản cú điển mối cung cấp biết tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống trường đoản cú điển tài nguyên ổn công bố
integrated data dictionary : từ bỏ điển tài liệu tích thích hợp
machine dictionary : tự điển vật dụng
main dictionary : từ điển chính
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển đưa vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển gửi địa chỉ
relocation dictionary : từ bỏ điển định vị lại
relocation dictionary : từ điển tái xác định
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm mối cung cấp đọc tinXem thêm: #1 : Hướng Dẫn Chơi Ark Survival Evolved Siêu Đỉnh Dành Cho Tân Thủ

*

*Xem thêm: 5+ Ứng Dụng Phần Mềm Đọc File Pdf Trên Android, Cách Mở Và Đọc File Pdf Trên Android

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | speciamenu, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish


Chuyên mục: Công nghệ