TỪ ĐIỂN TIẾNG ANH LỚP 5

Trong bài viết này, KISS English sẽ giới thiệu đến bạn các từ vựng tiếng Anh lớp 5 theo unit và mách bạn những mẹo học từ vựng nhớ lâu cực hay! Cùng theo dõi nhé!


Từ vựng tiếng Anh được coi là khía cạnh quan trọng đóng góp vào năng lực giao tiếp, giúp người học nhanh chóng tiếp thu, phát triển và hoàn thiện ngôn ngữ này. Bài viết dưới đây, KISS English sẽ giúp bạn hệ thống lại các từ vựng tiếng Anh lớp 5 theo unit và mách bạn 1 số mẹo học từ vựng hiệu quả nhé!


Mẹo Học Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Nhớ Lâu

*
*
*
*
*
Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 6

Với unit 6, bạn sẽ tìm hiểu chủ đề: How many lessons do you have today?Dưới đây là các từ vựng liên quan

Vocabulary (Từ vựng)Spelling (Phát âm)Meaning (Nghĩa)
subject/ˈsʌbʤɪkt/môn học
MMaths/mæθ/môn Toán
Science/ˈsaɪəns/môn Khoa học
IT/ai ti:/môn Công nghệ Thông tin
Art/a:t/môn Mỹ thuật
Music/ˈmjuːzɪk/môn Âm nhạc
English/ˈɪŋglɪʃ/môn tiếng Anh
Vietnamese/ˌvjɛtnəˈmiːz/môn tiếng Việt
PE/Pi: i:/môn Thể dục
break time/breɪk taɪm/giờ nghỉ giải lao
weekend day/ˈwiːkˈɛnd deɪ/cuối tuần
school day/skuːl deɪ/ngày đi học
timetable/ˈtaɪmˌteɪb(ə)l/thời khóa biểu
lesson/ˈlɛsn/bài học
primary school/ˈpraɪməri skuːl/trường Tiểu học
on holiday/ɒn ˈhɒlədeɪi/trong kỳ nghỉ
Copy book/’kɒpi bʊk/sách mẫu
except/ɪkˈsɛpt/ngoại trừ
trip/trɪp/chuyến đi
Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 6

Lời kếtNhư vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong các từ vựng tiếng Anh 5 thuộc 1 số unit tiêu biểu rồi đó. Hy vọng bài chia sẻ này của KISS English sẽ giúp các bạn không chỉ bổ sung thêm kiến thức từ vựng mà còn tìm ra cách học hiệu quả cho riêng mình. Chúc bạn học tốt!