Từ vựng tiếng anh lớp 1 unit 1 my school

Để các bé nhỏ tất cả một gốc rễ thiệt bền vững tức thì từ Lúc xúc tiếp với tiếng Anh thì từ vựng nhập vai trò cực kì đặc biệt. Các bậc prúc huynh luôn chạm mặt khó khăn vào câu hỏi lựa chọn buộc phải ban đầu từ đâu Lúc các nhỏ xíu bắt đầu xúc tiếp với ngoại ngữ trường đoản cú cơ hội đái học. Bài viết ngày bây giờ, Haông chồng Não Từ Vựng sẽ share tới cha mẹ cùng những bé cỗ trường đoản cú vựng giờ Anh lớp 1 theo từng chủ thể thường dùng độc nhất. Hãy thuộc tìm hiểu qua bài viết sau đây để giúp nhỏ xíu có thể có tác dụng quen thuộc với các từ bỏ vựng cơ phiên bản tuyệt nhất nhé.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 1 unit 1 my school


Từ vựng giờ Anh lớp 1 về số đếm

Đối với tự vựng giờ Anh lớp 1 thì đây là chủ đề về tự vựng cơ bạn dạng độc nhất. Đôi khi, những em sẽ được học tập bảng chữ cái kết phù hợp với số đếm Lúc bắt đầu xúc tiếp cùng với ngoại ngữ. Chính vày vậy, từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về số đếm là cực kỳ quan trọng giúp cho những em làm quen thuộc với tiếng Anh một cách dễ dàng.

Từ vựng tiếng AnhPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
Zero/ˈzɪərəʊ/không
One/wʌn/một
Two/tuː/hai
Three/θriː/ba
Four/fɔː/bốn
Five/faɪv/năm
Six/sɪks/sáu
Seven/ˈsɛvn/bảy
Eight/eɪt/tám
Nine/naɪn/chín
Ten/tɛn/mười
Eleven/ɪˈlɛvn/mười một
Twelve/twɛlv/mười hai
Thirteen/ˈθɜːˈtiːn/mười ba
Fourteen/ˈfɔːˈtiːn/mười bốn
Fifteen/ˈfɪfˈtiːn/mười lăm
Sixteen/ˈsɪksˈtiːn/mười sáu
Seventeen/ˈsɛvnˈtiːn/mười bảy
Eighteen/ˌeɪˈtiːn/mười tám
Nineteen/ˈnaɪnˈtiːn/mười chín
Twenty/ˈtwɛnti/nhì mươi
Twenty-one/ˈtwɛnti/-/wʌn/nhị mốt
Twenty-two/ˈtwɛnti/-/tuː/nhì hai
Twenty-three/ˈtwɛnti/-/θriː/nhì ba
Thirty/ˈθɜːti/cha mươi
Forty/ˈfɔːti/tư mươi
Fifty/ˈfɪfti/năm mươi
Sixty/ˈsɪksti/sáu mươi
Seventy/ˈsɛvnti/bảy mươi
Eighty/ˈeɪti/tám mươi
Ninety/ˈnaɪnti/chín mươi
One hundred, a hundred/wʌn/ /ˈhʌndrəd//ə/ /ˈhʌndrəd/một trăm
One hundred and one, a hundred và one/wʌn/ /ˈhʌndrəd/ /ænd/ /wʌn//ə/ /ˈhʌndrəd/ /ænd/ /wʌn/một trăm lẻ một hoặc một trăm linc một
Two hundred/tuː/ /ˈhʌndrəd/hai trăm
Three hundred/θriː/ /ˈhʌndrəd/tía trăm
One thousand, a thousand/wʌn/ /ˈθaʊzənd//ə/ /ˈθaʊzənd/một nghìn
Two thousand/tuː/ /ˈθaʊzənd/hai nghìn

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 1 về màu sắc

Việc học tự vựng tiếng Anh theo chủ đề là phương thức giúp các em dễ dàng hơn trong câu hỏi tổng hòa hợp từ bỏ, về tối ưu thời hạn với đạt kết quả giỏi rộng. Dưới đấy là cỗ trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về màu sắc thường dùng với dễ ghi nhớ giành cho những em.

*

Từ vựng lớp 1 tiếng Anh

Từ vựng giờ AnhPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
Black/blæk/ màu sắc đen
Blue/bluː/màu xanh da trời nước biển
Brown/braʊn/color nâu
Green/griːn/màu xanh lá cây lá cây
Orange/ˈɒrɪnʤ/màu da cam
Pink/pɪŋk/màu hồng
Purple/ˈpɜːpl/màu sắc tím
Red/rɛd/color đỏ
White/waɪt/màu trắng
Yellow/ˈjɛləʊ/màu sắc vàng

Từ vựng tiếng Anh lớp 1 về trái cây

Đây là chủ thể mà lại các em nhỏ cực kỳ thích thú vị sự gần gũi trong đời sống hàng ngày. Haông chồng Não Từ Vựng đã và đang tổng thích hợp một danh sách danh sách tự vựng giờ Anh về trái cây phổ biến nhất dành riêng cho các em vào bảng sau đây.

Từ vựng tiếng AnhPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
Apple/ˈæpl/trái táo
Avocado/ˌævəʊˈkɑːdəʊ/trái bơ
Banana/bəˈnɑːnə/trái chuối
Coconut/ˈkəʊkənʌt/quả dừa
Cherry/ˈʧɛri/anh đào
Dragon fruit/ˈdrægən/ /fruːt/tkhô hanh long
DurianDuriansầu riêng
Fig/fɪg/quả sung
Grapes/greɪps/quả nho
Guava/ˈgwɑːvə/trái ổi
JackfruitJackfruitquả mít
Lemon/ˈlɛmən/trái chanh
LonganLongantrái nhãn
Mango/ˈmæŋgəʊ/quả xoài
Papaya/pəˈpaɪə/đu đủ
Peach/piːʧ/quả đào
Pear/peə/quả lê
PersimmomPersimmomquả hồng
Pineapple/ˈpaɪnˌæpl/quả dứa
Pomelo/ˈpɒmɪləʊ/quả bưởi
SoursopSoursopmãng cầu
Star apple/stɑːr/ /ˈæpl/vú sữa
Star fruit/stɑː/ /fruːt/quả khế
Strawberry/ˈstrɔːbəri/trái dâu tây
Sugar cane/ˈʃʊgə/ /keɪn/mía
Tangerine/ˌtænʤəˈriːn/quả quýt
Watermelon/ˈwɔːtəˌmɛlən/trái dưa hấu

Từ vựng tiếng Anh lớp 1 về gia đình

quý khách hàng đang phát hiện thỉnh thoảng người thân vào gia đình đặt câu hỏi đến bé: “Bố/ người mẹ vào giờ đồng hồ Anh call là gì?”, hoặc “Ông/ bà trong giờ đồng hồ Anh là gì?”,… Hãy cùng tìm hiểu cỗ tự vựng giờ Anh về gia đình để tăng vốn từ giờ đồng hồ Anh lớp 1 mang đến bé hơn nữa đấy. Các từ bỏ vựng thân ở trong dành riêng cho phần nhiều member vào gia đình cơ bản độc nhất vô nhị cơ mà các bạn cần biết.

Xem thêm: Tải Game Hugo Offline Full, Game Hugo #1: Cùng Hugo Cưỡi Đà Điểu

*

Từ vựng lớp 1

Từ vựng giờ đồng hồ AnhPhiên âmNghĩa giờ Việt
Father/ Dad/ˈfɑːðə/, /dæd/cha/ bố
Mother/ Mom/ˈmʌðə/, /mɒm/mẹ/ má
Younger brother/ˈjʌŋə/ /ˈbrʌðə/em trai
Older/ Elder brother/ˈəʊldə/, /ˈɛldə/ /ˈbrʌðə/anh trai
Younger sister/ˈjʌŋə/ /ˈsɪstə/em gái
Older/ Elder sister/ˈəʊldə/, /ˈɛldə/ /ˈsɪstə/chị gái
Twin brother/ sister/twɪn/ /ˈbrʌðə/, /ˈsɪstə/anh/ bà bầu sinh đôi
Baby/ˈbeɪbi/em bé
Grandfather/ˈgrændˌfɑːðə/ông
Grandmother/ˈgrænˌmʌðə/
Cousin/ˈkʌzn/đồng đội họ
Uncle/ˈʌŋkl/chụ hoặc bác bỏ hoặc cậu (bằng hữu của cha mẹ là bé trai)
Aunt/ Aunty/ɑːnt/, /ˈɑːnti/cô/ dì/ mợ/ thím (bằng hữu của phụ huynh là bé gái)
Parents/ˈpeərənts/thân phụ mẹ
Son/sʌn/con trai
Daughter/ˈdɔːtə/bé gái
Great grandfather/greɪt/ /ˈgrændˌfɑːðə/nạm ông
Great grandmother/greɪt/ /ˈgrænˌmʌðə/núm bà

Từ vựng tiếng Anh lớp 1 về đồ dùng vật

Đồ đồ vật là phần đông thứ những bé tiếp xúc hằng ngày. Để rất có thể trau củ dồi thêm cho cỗ từ vựng nói riêng cũng giống như kỹ năng cơ bản giờ Anh lớp 1 nói tầm thường, các bậc prúc huynh cần ghi ghi nhớ với đố những nhỏ liên tục nhằm mục đích góp con làm cho thân quen dần dần với chủ thể từ vựng về dụng cụ.

Từ vựng giờ đồng hồ AnhPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
Bed/bɛd/dòng chóng ngủ
Bench/bɛnʧ/ghế bành
Bin/bɪn/thùng rác
Blanket/ˈblæŋkɪt/chnạp năng lượng, mền
Bookshelf/ˈbʊkʃɛlf/giá bán sách
Bowl/bəʊl/bát
Broom/brʊm/chổi
Clock/klɒk/đồng hồ
Clothing/ˈkləʊðɪŋ/quần áo
Comb/kəʊm/dòng lược
Cup/kʌp/cốc
Chair/ʧeə/mẫu ghế
Face towel/feɪs/ /ˈtaʊəl/khăn mặt
Fan/fæn/dòng quạt
Flower/ˈflaʊə/hoa
Lights/laɪts/đèn
Mirror/ˈmɪrə/gương
Pan/pæn/chảo
Piano/pɪˈænəʊ/bầy piano
Picture/ˈpɪkʧə/bức tranh
Pillow/ˈpɪləʊ/dòng gối
Plate/pleɪt/đĩa
Pot/pɒt/nồi
Sofa/ˈsəʊfə/ghế sô-fa
Table/ˈteɪbl/bàn
Telephone/ˈtɛlɪfəʊn/Smartphone bàn
Television/ˈtɛlɪˌvɪʒən/tivi
Vase/vɑːz/lọ hoa

Từ vựng tiếng Anh lớp 1 về học tập tập

Các nhỏ đã Cảm Xúc vấn đề học tập trên lớp trngơi nghỉ nên dễ ợt với độc đáo hơn bởi vì vẫn tất cả cỗ từ vựng tiếng Anh về học tập cơ bản cùng thông dụng. 

*

Tiếng Anh lớp 1

Từ vựng giờ AnhPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
Backpack/ˈbækˌpæk/ba lô
Bag/bæg/cặp sách
Ballpoint/ˈbɔːlˌpɔɪnt/cây viết bi
Beaker/ˈbiːkə/cốc bêse (cần sử dụng trong phòng thí nghiệm)
Binder/ˈbaɪndə/bìa tránh (báo, tạp chí)
Blackboard/ˈblækbɔːd/bảng đen
Board/bɔːd/bảng
Book/bʊk/vở
Bookcase/ Book shelf/ˈbʊkkeɪs//bʊk/ /ʃɛlf/giá để sách
Draft paper/drɑːft/ /ˈpeɪpə/giấy nháp
Duster/ˈdʌstə/khăn lau bảng
Eraser/ Rubber/ɪˈreɪzə//ˈrʌbə/loại tẩy
Index card/ˈɪndɛks/ /kɑːd/giấy ghi bao gồm dòng kẻ.

các bài tập luyện từ vựng tiếng Anh lớp 1

Một số bài tập cơ phiên bản thư giãn tiếp sau đây để giúp đỡ những bé có thể ôn tập lại từ bỏ vựng tác dụng. Sau Khi các nhỏ kết thúc, cha chị em hãy nhớ là đánh giá câu trả lời để thấy các con đang làm đúng đắn từng nào câu nhé.

Những bài tập 1: Hoàn chỉnh trường đoản cú nhằm từ bỏ vựng trngơi nghỉ phải bao gồm nghĩa:

B..gClo..kUncl..Le..onAp..leP..nTa..leC..airM..ngoYell..w..encilTel..vis..onF..veOn..

Đáp án:

BagClockUncleLemonApplePenTableChairMangoYellowPencilTelevisionFiveOne

Những bài tập 2: Khoanh tròn vào tự tương xứng với hình ảnh:

*

Đáp án:

MangoYoghurtTigerStar

Những bài tập 3: Hãy nối từ vựng đúng cùng với từng bức tranh:

*

Đáp án: (Tương ứng cùng với số sinh hoạt trong bức tranh):

SeasawToesSingOctopusUmbrella

Bài viết trên đây đã tổng phù hợp bộ trường đoản cú vựng tiếng Anh lớp 1 theo từng chủ thể cơ bản và thông dụng thường xuyên chạm mặt độc nhất giành cho những nhỏ xíu. Hy vọng rằng cùng với đều kỹ năng mà Step Up sẽ share vào nội dung bài viết để giúp những bậc phụ huynh rất có thể trau củ dồi đến nhỏ một vốn từ vựng thật có ích. Chúc các bậc phú huynh cùng các con gồm có tiếng học thật hứng thú!