Tuyển Tập Câu Hỏi Rung Chuông Vàng Tiếng Anh

*

- Tóm tắt các thắc mắc này ở trong các nghành khác biệt như: music, famous people, history, places of interest, daily routines, riddles & so on.

Bạn đang xem: Tuyển tập câu hỏi rung chuông vàng tiếng anh

Q1: Who wrote the Vietnamese National Anthem?

Q2: Where is Ha Long Bay located?

A. Quang Ninh 

B. Ninh Binh 

C. Hoa Binh 

D. Quang Binh

Q3: Look at the picture below! What English word vì chưng you think about?

- picture

Q4: What falls on Issac Newton’s head?

- picture

Q5: What is the name of the clochồng which is famous in London?

- picture

Q6: Write the missing word (one word) in the following sentence.

- Tell us about your daily ________.

Xem thêm: "Khoác+Mũ+ Áo Khoác Dạ Nữ Có Mũ Đẹp Mùa Đông 2017, Áo Khoác Dạ Nữ Có Mũ

Q7: What is the thing you use when it is rainy or sunny?

Q8: Arrange these letters khổng lồ make a word

L A L B Q9: Watch the đoạn phim clip carefully, và then answer the question!

- Câu hỏi này rất dễ, dẫu vậy mục địch thiết yếu của Cửa Hàng chúng tôi là mong học sinh xem clip trước nhằm các em học tập lịch sử dân tộc, đề xuất Shop chúng tôi không show câu hỏi trước, vì chưng thực tiễn học sinh không bắt buộc coi clip cũng có thể vấn đáp được.

- Q9: Who is the leader of Dien Bien Phu battle?

- Các chúng ta cũng có thể soạn thắc mắc khác, ví dụ như: hỏi câu hỏi về số liệu.

+ Thông tin về Đáp án vào clip đã bị mute

Q10: What is my job if I jump into lớn water?

- WAI TER

Q11: What was Marie Curie’s job? It ends with the letterT

Q12: Bear likes lớn eat this very much. What is it?

Q13: Who’s this man?

- picture

A. Bill Gates

B. Steve sầu Jobs

C. Mark Zuckerberg

D. Justin Bieber

Q14: What holiday is on December 25th?

- Christmas Day

Q15: What colour will you get if you mix blue colour with yellow one?

- GREEN

Q16: Its meat is beef. What is its name?

- picture

Q17: How many vowels are there in the English alphabet?

Q18: What is the correct order of levels of education in Vietnam?

A. Upper secondary 

B. Primary 

C. Nursery 

D. Kindergarten 

E. Lower secondary

Q19: Feed me & I live sầu, but give sầu me a drink and I die. Who am I?

A. Wave 

B. Fire 

C. Water 

D. Gas

Q20: What is “folk music”?

A. Serious and traditional Western European music 

B. Traditional music of a country 

C. A combination of African and Western music 

D. A style of music with svào and loud beat

Q21: Complete the following sentence

Q21: She asked me …………… a driving chạy thử.

A. if I have 

B. whether I have 

C. if I had 

D. whether I have sầu had

Q22: Mr. Green lives in the Green house, Mr. Brown lives in the Brown house, so who lives in the White House?

Q23: Which đô thị in Vietphái mạnh is called “Little Paris”? 

A. Hoi An 

B. Sapa 

C. Da Nang 

D. Dalat

Q24: If you drop me, I’ll crack, but if you smile, I’ll smile back. What am I?

A. Telephone

B. TV

C. Mirror

D. Cup

Q25: You are participating in a race. You pass the second person. What position are you in?