VỞ TẬP VIẾT TIẾNG TRUNG

Luyện viết tiếng trung miễn phí

Luyện viết bằng ngón tay viết lên màn hình hiển thị (điện thoại). Hoặc sử dụng loài chuột nhằm viết (lắp thêm tính).


Hướng dẫn– quý khách nhập cam kết tự tiếng trung ước ao luyện viết. Sau kia bấm vào Bắt đầu.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
尺 (chǐ): cây thước